HENKILÖTIETOLAIN (10 JA 24 §) JA EU:N YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN (GDPR) MUKAINEN REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
Viimeksi päivitetty Joulukuun 12.päivä, 2018
REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
TÄMÄ ON YRITYKSEN HENKILÖTIETOLAIN (10 JA 24 §) JA EU:N YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN (GDPR) MUKAINEN REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE. LAADITTU 12.12.2018. VIIMEISIN MUUTOS 12.12.2018.

REKISTERINPITÄJÄ

SALONEN SOLUTIONS OY
Y-TUNNUS: 2955876-1

OSOITE: PUUTARHAKATU 2, 20100 TURKU

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ
SEVERI SALONEN
INFO@ENNAKKOMARKKINOINTI.COM
040 418 3932

REKISTERIN NIMI

ENNAKKOMARKKINOINTI.COMIN PALVELUIDEN KÄYTTÄJÄREKISTERI. 

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ SIVUSTOLLA
KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ PARANTAAKSEMME SIVUSTON KÄYTETTÄVYYTTÄ JA KÄYTTÄJÄN SAAMAA HYÖTYÄ SIVULTA. EVÄSTEITÄ KÄYTETÄÄN PÄÄASIASSA SEURAAVIIN TARKOITUKSIIN: LOMAKETIETOJEN ESITÄYTTÖ, SELAUSHISTORIAAN PERUSTUVAT TUOTESUOSITUKSET, KÄYTTÄJÄN TOIMIEN JA SESSION KULUN TAI PITUUDEN SEURAAMINEN VERKKOSIVULLA (ANALYTIIKKA) JA MAINONNAN KOHDENTAMINEN (FACEBOOKISSA, GOOGLESSA JNE.). VOIT HALUTESSASI KYTKEÄ EVÄSTEET POIS PÄÄLTÄ SELAIMESI ASETUKSISTA. JATKAMALLA SIVUSTON KÄYTTÖÄ KATSOMME HYVÄKSYNEESI EVÄSTEIDEN KÄYTÖN.

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
EU:N YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN MUKAINEN OIKEUSPERUSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYLLE ON
HENKILÖN SUOSTUMUS (DOKUMENTOITU, VAPAAEHTOINEN, YKSILÖITY, TIETOINEN JA YKSISELITTEINEN)
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS ON YHTEYDENPITO ASIAKKAISIIN, ASIAKASSUHTEEN YLLÄPITO JA MARKKINOINTI.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

ENNAKKOMARKKINOINTI.COM:n verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva ennakkomarkkinointi.com:n YRITYSasiakkaiden (jäljempänä ”Toimeksiantaja”) ENNAKKOMARKKINOINTIKOHTEIDEN (jäljempänä “Kohde”) markkinoinnista kerättyjen henkilötietojen käsittely. 

KÄYTTÄJÄ YMMÄRTÄÄ, ETTÄ MARKKINOINNILLISTEN KOHDE-ESITTEIDEN TOIMITTAMINEN EDELLYTTÄÄ SUORAMARKKINOINTILUVAN ANTAMISTA.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Toimeksiantajan Kohteeseen liittyvien asiakassuhteiden luomiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, ja analysointiin, SUORAmarkkinointiin ja tilastointiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
– Henkilötiedot

– Yhteystiedot

– Käyttötiedot

– Muut Käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, ENNAKKOMARKKINOINTI.COM:n omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä PALVELUUN REKISTERÖITYMISEN ("ESITTEEN LATAUS" ja "yhteydenottopyyntö") YHTEYDESSÄ. 

TIETOJEN KÄYTTÄMINEN ASIAKASVIESTINNÄSSÄ

Toimeksiantaja, joka on julkaissut Kohteen salonen solutions oy:n palvelussa, voi käyttää KÄYTTÄJÄN kaikkia tietoja KULUTTAJASUOJALAIN MUKAISTEN EHTOJEN SALLIMISSA RAJOISSA KOHTEESEEN LIITTYVÄSSÄ ASIAKASVIESTINNÄSSÄ JA SUORAMARKKINOINNISSA.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja VOIDAAN KÄYTTÄÄ suoramarkkinointitarkoituksissa. KÄYTTÄJÄ VOI KIELTÄÄ SUORAMARKKINOINNIN MILLOIN TAHANSA KIRJOITTAMALLA SÄHKÖPOSTIA OSOITTEESEN: INFO@ENNAKKOMARKKINOINTI.com OTSIKOLLA "SUORAMARKKINOINNIN PERUUTUS".

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
JOKAISELLA REKISTERISSÄ OLEVALLA HENKILÖLLÄ ON OIKEUS TARKISTAA REKISTERIIN TALLENNETUT TIETONSA JA VAATIA MAHDOLLISEN VIRHEELLISEN TIEDON KORJAAMISTA TAI PUUTTEELLISEN TIEDON TÄYDENTÄMISTÄ. MIKÄLI HENKILÖ HALUAA TARKISTAA HÄNESTÄ TALLENNETUT TIEDOT TAI VAATIA NIIHIN OIKAISUA, PYYNTÖ TULEE LÄHETTÄÄ KIRJALLISESTI REKISTERINPITÄJÄLLE. REKISTERINPITÄJÄ VOI PYYTÄÄ TARVITTAESSA PYYNNÖN ESITTÄJÄÄ TODISTAMAAN HENKILÖLLISYYTENSÄ. REKISTERINPITÄJÄ VASTAA ASIAKKAALLE EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSESSA SÄÄDETYSSÄ AJASSA (PÄÄSÄÄNTÖISESTI KUUKAUDEN KULUESSA).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
REKISTERISSÄ OLEVALLA HENKILÖLLÄ ON OIKEUS PYYTÄÄ HÄNTÄ KOSKEVIEN HENKILÖTIETOJEN POISTAMISEEN REKISTERISTÄ ("OIKEUS TULLA UNOHDETUKSI"). NIIN IKÄÄN REKISTERÖIDYILLÄ ON MUUT EU:N YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN MUKAISET OIKEUDET KUTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN RAJOITTAMINEN TIETYISSÄ TILANTEISSA. PYYNNÖT TULEE LÄHETTÄÄ KIRJALLISESTI REKISTERINPITÄJÄLLE. REKISTERINPITÄJÄ VOI PYYTÄÄ TARVITTAESSA PYYNNÖN ESITTÄJÄÄ TODISTAMAAN HENKILÖLLISYYTENSÄ. REKISTERINPITÄJÄ VASTAA ASIAKKAALLE EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSESSA SÄÄDETYSSÄ AJASSA (PÄÄSÄÄNTÖISESTI KUUKAUDEN KULUESSA).

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Copyright 2018 - Ennakkomarkkinointi.com - All Rights Reserved