Kotimainen yhtiö

Kotimainen yhtiö

DNV Sertifioitu laatujärjestelmä

Laadukas vanhustenhoito kuuntelee ja arvostaa

Apilaniityn toiminta-ajatus

Hoitokoti Apilaniityssä on tehostettu vanhustenhoito muistihäiriöisille. Apilaniityn asumisyksikössä hoidetaan henkilöitä, joilla on dementoiva sairaus kuten esimerkiksi Alzheimerin tauti. Apilaniitty tarjoaa ympärivuorokautista, turvallista sekä laadukasta kuntoutumista edistävää hoitopalvelua muistihäiriöisille asukkaille.

Apilaniityn vanhustenhoito perustuu dementoituneen ihmisen erityistarpeiden ymmärtämiseen. Ammattitaitoisen ja koulutetun henkilökunnan avulla mahdollistetaan asukkaiden inhimillisen elämän toteutumisen mielekkäällä ja arvokkaalla tavalla.

Apilaniityn asukkaille tehdään henkilökohtainen palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa kartoitetaan aiemmat sairaudet ja tämänhetkinen tilanne. Asukkaan omahoitaja tekee hoitosuunnitelman yhteistyössä asukkaan, tämän omaisten ja sairaanhoitajan kanssa. Hoitosuunnitelma päivitetään säännöllisesti. Käytössämme on Prime Care, sähköinen asiakastietojärjestelmä, jonka avulla
päivittäinen raportointi ja asukkaan voinnin seuranta sujuu luotettavasti.

Hoitotyössä pyrimme tukemaan asiakkaan toimintakykyä ja minimoida käytösoireiden lääkinnällistä hoitoa. Sisäisen turvallisuuden tunteen säilyttämisessä keinoina on lähellä oleminen, kuunteleminen, halaus, välittäminen ja arvostaminen. Asukkaan taustan tunteminen auttaa toteuttamaan yksilöllistä hoitotyötä.

Kunnioitamme asukkaan ja hänen omaisten toiveita elämänvalon hiipuessa. Annamme mahdollisuuden arvokkaaseen kuolemaan tutussa ja rauhallisessa ympäristössä.

Hoitokotimme tavoitteet

Tavoitteena on tarjota muistihäiriöisille asukkaille turvallinen sekä toimintakykyä ja yksilöllisyyttä tukeva ammattitaitoinen hoito kodinomaisuutta unohtamatta. Apilaniitty ja sen tilat on suunniteltu siten että asukkaat saavat vapaasti liikkua turvallisessa ympäristössä. Sellaisen paikat johon ei ole turvallista mennä pidetään lukittuina. Näin henkilökunta ei joudu kieltämään tai estämään vapaata liikkumista mikä omalta osaltaan vähentää tuskaisuutta ja epäonnistumisen kokemuksia.

Kunnioitamme asukkaan itsemääräämisoikeutta turvallisuuden rajoissa. Nukkumaanmeno ja heräämisajoissa pyrimme joustamaan. Kuitenkin niin, että ravinnon saanti ja lääkkeiden ottamisajankohdat eivät veny liikaa.

Apilaniityssä on aidattu piha ja terassi, joilla on turvallista ulkoilla. Asukas saa sisustaa huoneensa omilla tutuilla huonekaluilla ja tekstiileillä sekä pukeutua omiin tuttuihin vaatteisiinsa. Vierailuajat ovat joustavat vaikkakin toivomme että ruokailuajat rauhoitetaan.


Suunnittelemme viikko-ohjelman, joka sisältää lähes päivittäin jonkinlaista viriketoimintaa. Päivän rytmiin mahtuu selkeästi vuorotellen lepoa ja virikkeitä. Järjestämme myös retkiä esimerkiksi teatteriin ja konsertteihin.

Alzheimerin syvin eli viimeinen vaihe on omaisille raskasta aikaa. Koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökuntamme toimii tässä tukena, kun läheisen kyvyt lopulta heikkenevät. Kuljemme vanhuksen kanssa samaa puolta katua, askeltaen samaa tahtia. Kuuntelemme häntä arvostavasti ja tilanteeseen eläytyen.